DOLESCH IVÁN EMLÉKVERSENY
Minősítő nemzetközi flottaverseny
Faktorszám: FD, Star, 470: 1.2, Finn, Laser: 1


.
VERSENYKIÍRÁS

A verseny helye: Balatonföldvár
A verseny ideje: 2013. május 18–20.
A verseny rendezője: Spartacus Vitorlás Egylet
Versenyvezető: Erdélyi Béla
Versenybíróság elnöke: Tahy Péter
Versenyorvos: Dr. Marton István


Szabályok

A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) a „Vitorlázás 2013-2016 Versenyszabályai” (továbbiakban Versenyszabályok), a Magyar Vitorlás Szövetség 2013. évre érvényes Általános Versenyutasítása és Rendelkezései, valamint az érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek.

Résztvevő hajóosztályok
Repülő Hollandi, Csillaghajó,  470-es, Finn, Laser, Laser Masters.

Nevezés ideje és helye
2013. május 17-én 19-22 óráig, és 18-án 7.30-8.30-ig a Spartacus Vitorlás Egylet balatonföldvári versenyirodájában. Előzetes nevezést a rendezőség elfogad a következő e-mail címen: spari@spartacus.hu. A nevezés a nevezési díj kiegyenlítésével válik érvényessé.

Nevezési díj
50 EUR/hajó. Az MVSz tagjainak kedvezményes nevezési díj: 6000 Ft/fő. Az 1995. január 1-én, vagy az után született versenyzők a fenti nevezési díj 50 %-át fizetik.

Versenyprogram, rajtidők
A versenyvezetőség minden osztályban hét futam lebonyolítását tervezi. Az első futamának tervezett rajtideje 2013 május 18, szombat 10.00 óra. A további  futamok folyamatos ráindítással. Május 19-én, vasárnap és 20-án hétfőn a napi első futam tervezett rajtja 10.00 óra. Egy napon legfeljebb 3 futam rendezhető. Május 20-án, hétfőn, 14 óra után nem indítunk rajtot.

Rajtsorrend
00 perc        FD
+ 05 perc    Star
+ 10 perc    470
+ 15 perc    Laser, Laser Master
+ 25 perc    Finn
Ráindításnál a már beérkezett osztályokat a lehető legrövidebb időn belül újraindítjuk, nem feltétlenül az eredeti rajtsorrendnek megfelelően.

Versenypálya
Balatonföldvártól nyugatra elhelyezett, alkalmanként kitűzött olimpiai pálya, melynek rajza és a teljesítés módjának ismertetése  a hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre.

Értékelés
Az értékelésre vonatkozó előírásokat az MVSZ 2013. évre érvényes Általános Versenyutasítása tartalmazza. Kieső futam négy vagy több futam teljesítése esetén van.

Díjazás
A Dolesch Iván emlékverseny osztályonként I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. A Laser Masters alosztály első három helyezettje tárgyjutalomban is részesül.

Díjkiosztó
Az tolsó futam befejezése után kb. 1,5 órával a Spartacus balatonföldvári telepén.

Egyéb rendelkezések
Az versenysorozaton az ISAF Hirdetési rendelkezései, érvényesek. Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősség-biztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda nevezéskor ellenőrzi, hiánya esetén a nevezést elutasítják.

Szavatosság
A versenysorozaton illetve az azon való részvétellel kapcsolatos vagy annak folyamán előforduló vagy okozott személyi és vagyoni károkért vagy károsodásokért a versenysorozatot rendező szervezet, testület, illetve az azokban résztvevő személyek semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállalnak. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vitorlázik!
.
Jó szelet!
Rendezőség


ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS!
A Spartacus telepre gépkocsival parkolás céljából behajtani tilos!