2013. évi Nagyhajós Bajnokság 8mOD és ELLIOTT 770 osztályban

Tóth László emlékfutam
F. W. Raiffeisen Private Banking Nagydíj

Balatonföldvár, 2013. augusztus 15–19.1. RENDEZŐ SZERVEZET


A verseny rendezője a Magyar Vitorlás Szövetég (MVSZ) együttműködésben a Spartacus Vitorlás Egylettel.
Versenyvezető: Erdélyi Béla
A versenybíróság elnöke: Gömöry Ágnes
Versenyorvos: Dr. Marton István2. SZABÁLYOK


2.1. A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
• A Vitorlázás Versenyszabályai 2013–2016. (RRS).
• MVSZ Általános Versenyutasítása 2013.
• MVSZ Versenyrendelkezései 2013.
• Az MVSz  Nagyhajós bizottságának határozatai,
• Az érintett osztályok hatályos osztályelőírásai

2.2. A fenti szabályokat a jelen Versenykiírás, Versenyvezetőség által kiadott Közlemények módosíthatják.3. A VERSENY RÉSZTVEVŐI


A sportágban leigazolt, sportorvosi engedéllyel rendelkező hazai versenyzők, illetve külföldi versenyzők, amennyiben valamely elismert külföldi klub vagy szervezet tagjai. A bajnokságon induló külföldi illetőségű versenyzők, ha nem felelnek meg az MVSZ 2013 évi Versenyrendelkezésekben leírtaknak, akkor kizárólag a nemzetközi értékelés keretében érhetnek el helyezést.4. RÉSZTVEVŐ HAJÓOSZTÁLYOK

• 8mOD,
• ELLIOTT 770
A Magyar Bajnokságon csak szabályosan felmért és ennek megfelelő rajtszámot viselő hajóval lehet versenyezni. A hajók csak a felmérési jegyzőkönyvükben rögzített vitorlákkal és felszereléssel, az előírt okmányok birtokában, az előírt felszereléssel versenyezhetnek.5. OSZTÁLYLOBOGÓK

8mOD: Fehér alapon az osztály szimbóluma.
Elliott 770: Code „ E” lobogó6. NEVEZÉS, REGISZTRÁCIÓ


6.1. Előnevezés
Az MVSz versenyengedélyével rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül (http://vihar.grepton.hu/vihar), 2013. augusztus 7. (szerda) 10:00 órától augusztus 14-én, szerda 17:00 óráig. Az előnevezés akkor válik érvényessé, ha a hivatalos nevezési időben és helyen bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a rendszerben nem regisztrált összes irat,
• a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést.
• a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.

6.2. Nevezés, regisztráció
Nevezni a Versenyirodában kell a megadott időpontokban és helyen (lásd 8. pont) A nevezési díj 9.500 Ft/fő.
Az 1995. január 1 – 1997. december 31 között született versenyzők nevezési díja  4500 Ft/fő.7. FELMÉRÉSEK


7.1. Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell a használt összes felszerelésre érvényes felmérési bizonylattal.

7.2. Új felszerelés (hajó, vitorla) felmérésére nincs lehetőség.

7.3. 8mOD osztályban nevezéskor ellenőrzésre kerül a legénység súlya, amely – fürdőruhában mérve – nem haladhatja  meg a 420 kg-t. Egy hajó legénységének egyszerre kell megjelennie a mérlegeléshez. Amennyiben a legénység súlya meghaladja a fenti limitet a nevezési idő végéig újra méretheti magát. A legénység súlyát csak a nevezési időszakban ellenőrzzük.


8   VERSENYPROGRAM
8.1. Nevezés, regisztráció és felmérések
Helye: a Spartacus Vitorlás Egylet versenyirodája, 8623 Balatonföldvár, Móló
.
A Versenyiroda az alábbi időpontokban fogadja a regisztrációkat és végzi a felméréseket:
• 2013. augusztus 14. szerda 18.00–22.00 óra
• 2013. augusztus 15. csütörtök 08-09 óra

8.2. Futamok programja
• Tervezett futamok száma: 10 (tíz)
• Egy nap rendezhető futamok száma: 3 (három)
• Az első futam figyelmezető jelzése 2013. augusztus 15-én, csütörtökön 10:55-kor lesz. A további futam(ok) ráindítással. A további napok első futamának időpontját az előző nap 20.00 óráig közli a Versenyvezetőség a Hirdetőtáblán. A versenynapok második és harmadik futamait  ráindítással rajtoltatja a Versenyvezetőség. A legutolsó rajtidőpont augusztus 19. hétfő 14.00 óra.

8.3. A díjkiosztó a Spartacus Vitorlás Egylet telepén az utolsó futam befejezését követően 1,5 órával lesz.


9.  VERSENYHAJÓK AZONOSÍTÁSA

A hajóknak előírt méretű, jól leolvasható osztályjelzést és rajtszámot kell viselniük a nagyvitorlán, hiánya esetén a hajót a versenyből kizárják. Lehetőség szerint a rajtszámot a hátszél-vitorlán is fel kell tüntetni.10. VERSENYUTASÍTÁS

A versenyen az Általános Versenyutasítás érvényes. Az esetleges eltéréseket a jelen kiírás és a Közlemények tartalmazzák.11. VERSENYTERÜLET


A balatonföldvári kikötőtől NY-ra eső vízterület távolsága a balatonföldvári kikötőtől 2,5–5 km.12. VERSENYPÁLYA


12.1. Futamonként kitűzött, cirkáló-hátszél pálya, felül terelőbójával, A pálya teljesítése: rajt-1-2-3-1-2-3-Cél. Az 1-3 jelek minimális távolsága 1700 m.

12.2. Pályajelek
Sárga felfújt műanyag bóják a pályajelek. Az esetleges pályamódosító bóják színét a Hirdetőtáblán közli a versenyvezetőség. A rajt- és célvonal végeit a Versenyvezetőségi hajó narancs lobogóval ellátott árboca és narancs lobogóval  ellátott bója jelzi. A versenyvezetőség a rajtvonal rajthajó felöli végénél betétbóját (peilung) helyezhet el, A betétbója és a rajthajó között rajtolás céljából áthaladni tilos,  így a rajtvonal hosszát a betétbója és a szél alatti narancszászlós jel, az irányát pedig a szél alatti jel és a rajthajó narancs lobogót viselő árboca határozza meg.

12.3 Pályarövidítés
Pályarövidítés nem lehetséges. Ez módosítja a „Versenyszabályok” 32. pontját.13. VERSENYZŐK TÁJÉKOZATÁSA

A versenyzőket a versenyvezetőség a Spartacus Vitorlás telepen lévő hivatalos Hirdetőtáblára kifüggesztett írásbeli közlemények útján tájékoztatja. A hirdetmények a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel egyidőben megjelennek a www.spartacus.hu honlapon is. A versenyvezetőség a jelen versenykiírástól eltérő intézkedéseit legkésőbb a soron következő futam előtt 2 órával a hirdetőtáblán közli. A futamok időpontjait az előző nap 20.00 óráig teszi közzé a Versenyvezetőség a hirdetőtáblán.14. RAJTELJÁRÁS

–10 perc  Narancs lobogó felvonása a rajthajó árbocára, mely a rajtvonal szélfelöli végét jelzi.
–05 perc  Figyelemeztető jelzés, osztálylobogó felvonása
–04 perc  Előkészítő jelzés, Code P vagy I vagy fekete lobogó felvonása
–01 perc  Code P vagy I vagy fekete lobogó levonása
00 perc  osztálylobogó levonása, rajt

Rajtsorrend:
00 perc: 8mOD
05 perc: Elliott 770

Általános visszahívás esetén a rajtsorrend nem változik.15. IDŐKORLÁTOZÁS


15.1. Időkorlátozás az első hajó részére:
Futam időkorlátja: 110 perc
Az első szakasz időkorlátja: 30 perc
Ha a futamban vezető hajó az első pályajelet a megadott időn belül nem veszi vagy a futam időkorlátján belül nem ér célba, az adott osztály futamát érvénytelenítik.

15.2. Az elsőnek célba érő hajó menetidejének 1/3-ával növelt menetidőnél később célba érő hajó célba nem ért hajó (DNF) pontszámát kapja.16. ÓVÁSOK

Óvás esetén az óvólobogó viselése és az érintett fél értesítése szabályok szerint kötelező. Az óvás beadásának határideje a versenyvezetőségi hajó partra érkezését követő 1 óra. Ha egy nap egymás után több futamot rendeznek, úgy az óvást az utolsó futamot követően kell benyújtani. Az óvásokat a Spartacus Vitorlás Egylet  területén működő versenyirodán kell benyújtani. Az óvástárgyalás időpontját, az óvó és az óvott hajó rajtszámát, valamint a tanúként megidézett hajók rajtszámát a versenybíróság a hirdetőtáblán közli.

Óvási díj: nincs


17. ELLENŐRZÉSEK

A Versenyrendezőség és versenybíróság a befutó után – szúrópróbaszerűen – ellenőrzi a résztvevő hajók legalább 5 %-ánál, hogy:
• rendelkeznek-e a „Biztonsági rendelkezésekben” előírt felszerelésekkel,
• a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel.

Az ellenőrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstől eltérő létszám, személycsere óvást von maga után és ez a versenyből való kizárást eredményezheti.18.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18.1. A versenysorozat alatt csak a versenyvezetőség előzetes, írásbeli engedélyével szabad résztvevő hajót a vízből kiemelni. A versenyen részt vevő hajóknak 2013 augusztus 15. 10 óra 55 perctől a verseny befejezéséig vízen kell lenniük.

18.2. A futamok alatt a versenyző hajók külmotort nem viselhetnek. Ellenkező esetben a hajót a versenyből kizárják.

18.3  Hirdetések az MVSz 2013 évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.19. ÉRTÉKELÉS

19.1. Az MVSz 2013 évi Általános Versenyutasítás 15. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

19.2. A bajnokság értékeléséhez minimum 4 (négy) érvényes futam szükséges.

19.3.
a) Ötnél kevesebb érvényes futam esetében az összes futam eredménye számít.
b) 5, 6, 7, 8 érvényes futam esetében a legrosszabb futam eredménye a végeredménybe
 nem számít bele.
c) 9 vagy 10 érvényes futam esetében a  két legrosszabb futam eredménye a végeredménybe nem számít bele.

19.4. Egy  osztály bajnokságát akkor lehet értékelni, ha azok az MVSZ 2013. évi Versenyrendelkezések 5.7 pontjában foglaltak alapján a bajnokságon résztvevő hazai egységek száma nem kevesebb, mint 8 hajó.
 Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely legalább egy futamon elindult. Azon  hajóosztály, amelyben az indulók száma nem éri el a fenti limitet, flottabajnokságot fut. A flottabajnokságon legalább 4 (négy) résztvevő szükséges az értékeléshez.20. DÍJAZÁS


20.1. Az első érvényesen megrendezett futamon az első helyezett –Tóth László emlékére – tiszteletdíjban részesül.

20.2. Az I–III. helyezett hajók kupa díjazásban, a hajók versenyzői éremdíjazásban részesülnek.

20.3. Külföldi hajóegység indulása esetén, az I–III. helyezett hajók – a nemzetközi verseny keretében – külön tiszteletdíjban részesülnek.21. KIKÖTŐ HASZNÁLAT


A Spartacus Vitorlás Egylet kikötőjében a versenyen résztvevő hajók térítésmentesen vehetnek igénybe kikötőhelyet, de hajóhelyet csak korlátozott számban tudunk biztosítani a Házirend betartásával. Gépkocsi parkolót biztosítani a Spartacus VE nem tud.22. A  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA


A versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi és/vagy vagyoni károkért a versenyt rendező szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselői, ill. megbízottjai felelősséget nem vállalnak. A verseny vízi és parti rendezvényein mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők versenyengedélyének, sportorvosi igazolásának ill. a hajók biztosításának és biztonsági előírások betartásának rendező általi ellenőrzése a sportszerű versenyzés célját szolgálja, és nem mentesíti a résztvevőket a vonatkozó szabályoknak a résztvevők saját felelősségi körükben történő követése alól.

Jó szelet!
Spartacus Vitorlás Egylet – Magyar Vitorlás Szövetség

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !

Pályarajz

Palya-8mElliottOB