Spartacus Vitorlás Egylet

GrECo Kupa, Hollandi és Sztár bajnokság

2013. augusztus 21. 21:41
Béci

 

NEMZETKÖZI ÉS MINŐSÍTŐ VERSENY: FD, Star: faktorszám 1,4

470, Laser faktorszám: 1,2

 V e r s e n y k i í r á s

Balatonföldvár, 2013 augusztus 29-szeptember 2.

 

1. RENDEZŐ SZERVEZET
A verseny rendezője a Magyar Vitorlás Szövetég (MVSZ) együttműködésben a Spartacus
                                            Vitorlás Egylettel.
Versenyvezető:                    Erdélyi Béla
A versenybíróság elnöke:    Gömöry Ágnes
Versenyorvos:                      Dr. Marton István


2. SZABÁLYOK

2.1. A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
       A Vitorlázás Versenyszabályai 2013–2016. (RRS).
       MVSZ Általános Versenyutasítása 2013.
       MVSZ Versenyrendelkezései 2013.
       Az érintett osztályok hatályos osztályelőírásai

2.2. A fenti szabályokat a jelen Versenykiírás, Versenyvezetőség által kiadott Közlemények módosíthatják.

3. A VERSENY RÉSZTVEVŐI
A sportágban leigazolt, sportorvosi engedéllyel rendelkező hazai versenyzők, illetve külföldi versenyzők, amennyiben valamely elismert külföldi klub vagy szervezet tagjai. A bajnokságon induló külföldi illetőségű versenyzők, ha nem felelnek meg az MVSZ 2013 évi Versenyrendelkezésekben leírtaknak, akkor kizárólag a nemzetközi értékelés keretében érhetnek el helyezést.

4   RÉSZTVEVŐ HAJÓOSZTÁLYOK: Repülő Hollandi, Csillaghajó, 470-es, Laser
A Magyar Bajnokságon csak szabályosan felmért és ennek megfelelő rajtszámot viselő hajóval lehet versenyezni. A hajók csak a felmérési jegyzőkönyvükben
rögzített vitorlákkal és felszereléssel, az előírt okmányok birtokában, az előírt felszereléssel versenyezhetnek.

 

5. OSZTÁLYLOBOGÓK:   Repülő Hollandi: Fehér alapon kék FD felirat.
                                                Csillaghajó:   C
ode „ F „ lobogó
                                                470-es: sárga alapon 470-es szimbólum
                                                Laser: fehér alapon Laser szimbőlum                                   

6. NEVEZÉS, REGISZTRÁCIÓ
61. Előnevezés
A MVSz versenyengedélyével rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül (http://vihar.grepton.hu/vihar), 2013. augusztus 21  /szerda/ 10:00 órától augusztus 28-én, szerda 17:00 óráig. Az előnevezés akkor válik érvényessé, ha a hivatalos nevezési időben és helyen bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a rendszerben nem regisztrált összes irat,
• a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést.
• a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.
6.2. Nevezés, regisztráció
Nevezni a Versenyirodában kell a megadott időpontokban és helyen (lásd 7. pont)
A nevezési díj  Repülő Hollandi és Csillaghaj Bajnokságra:  9.500 Ft/fő (ifinek 5000 Ft/fő)
.                        470-es és Laser osztlyban 6200 Ft/fő.  (ifinek 3200 Ft/fő):

7.   FELMÉRÉSEK

7.1. Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell a használt összes felszerelésre érvényes felmérési bizonylattal.
7.2. Új felszerelés (hajó, vitorla) felmérésére nincs lehetőség.

8   VERSENYPROGRAM

8.1. Nevezés, regisztráció és felmérések
Helye: a Spartacus Vitorlás Egylet versenyirodája, 8623 Balatonföldvár, Móló
A Versenyiroda az alábbi időpontokban fogadja a regisztrációkat és végzi a felméréseket:
2013. augusztus 29. csütörtök 18.00–22.00 óra
2013. augusztus 30 péntek 08-09 óra
8.2. Futamok programja
8.2.1. Tervezett futamok száma a Repülő Hollandi és Csillaghajó Bajnokságban: 7 (hét)
                                                    470-es és Laser osztályoknak  6 (hat).
Egy nap rendezhető futamok száma: 3 (három)
8.2.2. Az első futam figyelmezető jelzése 2013. augusztus 30-án, pénteken 10:55-kor lesz. A további futam(ok) ráindítással.
A 470-es osztály  első tervezett rajtja 2013 augusztus 31-én, szombaton, a Csillaghajó osztály érvényes rajtját követően 5 perccel.
A további napok első futamának időpontját az előző nap 20.00 óráig közli a Versenyvezetőség a Hirdetőtáblán. A versenynapok második és harmadik futamait  ráindítással rajtoltatja a Versenyvezetőség. A legutolsó rajtidőpont szeptember 2, hétfő 14.00 óra.
8.3. A díjkiosztó a Spartacus Vitorlás Egylet telepén az utolsó futam befejezését követően 1,5 órával lesz.


9.  VERSENYHAJÓK AZONOSÍTÁSA

A hajóknak előírt méretű, jól leolvasható osztályjelzést és rajtszámot kell viselniük a nagyvitorlán, hiánya esetén a hajót a versenyből kizárják. Lehetőség szerint a rajtszámot a hátszél-vitorlán is fel kell tüntetni.

10. VERSENYUTASÍTÁS
A versenyen az Általános Versenyutasítás érvényes. Az esetleges eltéréseket a jelen kiírás és a Közlemények tartalmazzák.

11. VERSENYTERÜLET
A balatonföldvári kikötőtől NY-ra eső vízterület távolsága a balatonföldvári kikötőtől 2,5–5 km.

12. VERSENYPÁLYA
12.1. Futamonként kitűzött pálya, melynek rajzát és a teljesítés módját a versenyzők a nevezéskor írásban kapják meg.
12.2. Pályajelek :Sárga felfújt műanyag bóják a pályajelek. Az esetleges pályamódosító bóják színét a Hirdetőtáblán közli a versenyvezetőség. A rajt- és célvonal végeit a Versenyvezetőségi hajó narancs lobogóval ellátott árboca és narancs lobogóval  ellátott bója jelzi. A versenyvezetőség a rajtvonal rajthajó felöli végénél betétbóját (peilung) helyezhet el, A betétbója és a rajthajó között rajtolás céljából áthaladni tilos,  így a rajtvonal hosszát a betétbója és a szél alatti narancszászlós jel, az irányát pedig a szél alatti jel és a rajthajó narancs lobogót viselő árboca határozza meg.
12.3 Pályarövidítés
Pályarövidítés nem lehetséges. Ez módosítja a „Versenyszabályok” 32. pontját.

13. VERSENYZŐK TÁJÉKOZATÁSA
A versenyzőket a versenyvezetőség a Spartacus Vitorlás telepen lévő hivatalos Hirdetőtáblára kifüggesztett írásbeli közlemények útján tájékoztatja. A hirdetmények a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel egyidőben megjelennek a www.spartacus.hu/hírek  honlapon is. A versenyvezetőség a jelen versenykiírástól eltérő intézkedéseit legkésőbb a soron következő futam előtt 2 órával a hirdetőtáblán közli. A futamok időpontjait az előző nap 20.00 óráig teszi közzé a Versenyvezetőség a hirdetőtáblán.

14. RAJTELJÁRÁS
–10 perc  Narancs lobogó felvonása a rajthajó árbocára, mely a rajtvonal szélfelöli végét jelzi.
–05 perc  Figyelemeztető jelzés, osztálylobogó felvonása
–04 perc  Előkészítő jelzés, Code P vagy I vagy fekete lobogó felvonása
–01 perc  Code P vagy I vagy fekete lobogó levonása
  00 perc  osztálylobogó levonása, rajt

Rajtsorrend:   megadott idő 00 perc:   Repülő Hollandi
                                             05 perc:   Csillaghajó
                                             10 perc     470-es
                                              15 perc:   Laser
Általános visszahívás esetén a rajtsorrend nem változik.

15. KORLÁTOZÁSOK
15.1. Időkorlátozás az első hajó részére:
Futam időkorlátja: 110 perc
Az első szakasz időkorlátja: 30 perc
Ha a futamban vezető hajó az első pályajelet a megadott időn belül nem veszi vagy a futam időkorlátján belül nem ér célba, az adott osztály futamát érvénytelenítik.
15.2. Az elsőnek célba érő hajó menetidejének 1/3-ával növelt menetidőnél később célba érő hajó célba nem ért hajó (DNF) pontszámát kapja.

15,3 Rajtot  2 m/sec, vagy annál erőssebb szélsebesség esetén indít a versenyvezetőség.

16. ÓVÁSOK
Óvás esetén az óvólobogó viselése és az érintett fél értesítése szabályok szerint kötelező. Az óvás beadásának határideje a versenyvezetőségi hajó partra érkezését követő 1 óra. Ha egy nap egymás után több futamot rendeznek, úgy az óvást az utolsó futamot követően kell benyújtani. Az óvásokat a Spartacus Vitorlás Egylet  területén működő versenyirodán kell benyújtani. Az óvástárgyalás időpontját, az óvó és az óvott hajó rajtszámát, valamint a tanúként megidézett hajók rajtszámát a versenybíróság a hirdetőtáblán közli.
Óvási díj: nincs


17. ELLENŐRZÉSEK

A Versenyrendezőség és versenybíróság a befutó után – szúrópróbaszerűen – ellenőrzi a résztvevő hajók legalább 5 %-ánál, hogy:
• rendelkeznek-e a „Biztonsági rendelkezésekben” előírt felszerelésekkel,
• a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel.
Az ellenőrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstől eltérő létszám, személycsere óvást von maga után és ez a versenyből való kizárást eredményezheti.

18.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18.1. A versenysorozat alatt csak a versenyvezetőség előzetes, írásbeli engedélyével szabad Csillaghajót a vízből kiemelni. A versenyen részt vevő hajóknak 2013 augusztus 30, péntek  10 óra 55 perctől a verseny befejezéséig vízen kell lenniük.
18.2  Hirdetések az MVSz 2013 évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.

19.   ÉRTÉKELÉS

19.1. Az MVSz 2013 évi Általános Versenyutasítás 15. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.
19.2. A bajnokság értékeléséhez minimum 4 (négy) érvényes futam szükséges.
19.3. a) Ötnél kevesebb érvényes futam esetében az összes futam eredménye számít.
          b) 5, 6, 7érvényes futam esetében a legrosszabb futam eredménye a végeredménybe
             nem számít bele.
19.4. Egy  osztály bajnokságát akkor lehet értékelni, ha azok az MVSZ 2013. évi Versenyrendelkezések 5.7 pontjában foglaltak alapján a bajnokságon résztvevő hazai egységek száma nem kevesebb, mint 8 hajó.
Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely legalább egy futamon elindult. Azon  hajóosztály, amelyben az indulók száma nem éri el a fenti limitet, flottabajnokságot fut. A flottabajnokságon legalább 4 (négy) résztvevő szükséges az értékeléshez.

 

 

 

20.   DÍJAZÁS
20.1. Az I–III. helyezett hajók kupa díjazásban, a hajók versenyzői éremdíjazásban részesülnek.
20.2. Külföldi hajóegység indulása esetén, az I–III. helyezett hajók – a nemzetközi verseny keretében – külön tiszteletdíjban részesülnek.


21.    KIKÖTŐHASZNÁLAT

A Spartacus Vitorlás Egylet kikötőjében a versenyen résztvevő hajók térítésmentesen vehetnek igénybe kikötőhelyet, de hajóhelyet csak korlátozott számban tudunk biztosítani a Házirend betartásával. Gépkocsi parkolót biztosítani a Spartacus VE nem tud.


22.     A  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi és /vagy vagyoni károkért a versenyt rendező szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselői, ill. megbízottjai felelősséget nem vállalnak. A verseny vízi és parti rendezvényein mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők versenyengedélyének, sportorvosi igazolásának ill. a hajók biztosításának és biztonsági előírások betartásának rendező általi ellenőrzése a sportszerű versenyzés célját szolgálja, és nem mentesíti a résztvevőket a vonatkozó szabályoknak a résztvevők saját felelősségi körükben történő követése alól.

JÓ SZELET!

Spartacus Vitorlás Egylet                       Magyar Vitorlás Szövetség

 

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


9 × = húsz(on) hét

(Spamcheck Enabled)