UNITEF KUPA

A verseny támogatója az UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

Nagyhajós túra és pályaverseny kombináció.
NAUTIC 370-es osztály flottabajnoksága
A túraverseny a „Yardstick Trophy kupasorozat 2015“ része, annak 9. fordulója.

VERSENYKIÍRÁS
Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség 2015 évre kiadott Általános Versenyutasításával


A verseny helye: Balatonföldvár
A verseny ideje: 2015. szeptember 26–27
A verseny rendezője: Spartacus Vitorlás Egylet

A verseny célja:
Minősítő verseny az MVSZ Nagyhajós Bizottsága által elismert hajóosztályoknak.
A NAUTIC 370-es osztály 2015-évi flottabajnoki cím elnyerése.

Versenyvezető: Erdélyi Béla
Versenybíróság elnöke: Tahy Péter
Versenyorvos: Dr. Marton István

Versenyszabályok:
Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 2013–2016. Az MVSZ 2015. évi Általános Versenyutasítása és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.

A résztvevő hajóosztályok:
Asso, 8mOD, X35, YS I., Elliott, 33-as, 70-es cirkáló, Nautic 370, Összevont cirkáló, Scholtz 22-es, Melges 24-es, 50-es, 40-es, 30-as, YS II, Európa 30-as és  22-es, Dragon, Sudár Regatta, Sudár Sport, Regina,.J 24, YS III., Dolphin, Összevont Yolle

A nevezés helye:
A Spartacus balatonföldvári irodája

A nevezés ideje:
2015. szeptember 25-én pénteken 16-22 óráig, szeptember 26-án 07-08 óráig. Előzetes nevezés leadható e-mailben: spari@spartacus.hu
Az előzetes nevezés a nevezési díj befizetésével válik hivatalossá!

Nevezési díj: 6.000 Ft/fő
Az 1997. január 1-én, vagy az után született versenyzők nevezési díja 3000 Ft. Mocó 1999. január 01-én, vagy az után született, nem fizet nevezési díjat.

Versenyprogram, rajtidők:
A versenyvezetőség a NAUTIC 370-es osztálynak a flottabajnokságon 7 (hét) pályafutamot, a többi résztvevő osztálynak 1 túra és 2 pálya futam megtartását tervezi.

A túraverseny első rajtja 2015. szeptember 26,  szombat 10 óra. Szeptember 27-én, vasárnap az aznapi első futam rajtja 10 órakor. Vasárnap 15 óra után nem indítunk rajtot. Egy nap két futam rendezhető. A NAU 370-es osztály számára szeptember 25-én versenyszerű edzőfutamot szervezünk 14 órai kezdettel

Rajtsorrend a túraversenyen:
1.)  00 perc: YS-I csoportba sorolható osztályok.
2.)  05 perc: YS-II csoportba sorolható osztályok
3.)  10 perc: YS-III csoportba sorolható osztályok

Rajtsorrend a pályaversenyen:
1.)   00 perc: NAU 370,
2.)   05 perc: ASSO, X35, 8mOD
3.)   10-perc: YS-I, és az oda sorolható osztályok: 70-es, 33-as, Elliott 770-es, 30-as, 40-es, 50-es, Összevont Cirkáló, Scholtz 22-es, Melges 24-es.
4.)   15 perc: YS II, és az oda sorolható osztályok: E-30, 22-es, Sudár R., Sudár S., Regina, J24, Dragon, Yolle, Dolphin
5.)   20 perc: YS III., és az oda sorolható osztályok

Rajtjelzés
Az osztály előkészítő (öt perces) jelzése a rajtsorrendjének megfelelő számú code lobogó. A NAU 370-es előkészítő jelzése a code F Az időadó rajtjelzések összhangban vannak a Magyar Rádió által is sugárzott pontos időjelzéssel. A rajthajó az első figyelmeztetőig és az utolsó sikeres rajttól hívható a 06-30-9476 106 számon fontos, információs ügyben.

Rajtvonal:
A rajthajó mellett a rendezőség betétbóját helyez el. (peilung) A betétbója és a rajthajó között rajtolás céljából áthaladni tilos. A rajtvonal hossza a zászlós bója és a betétbója, iránya a zászlós bója és a rajthajó árboca közti egyenes.

Hivatalos hajók:
Fehér alapon RC feliratú lobogót viselő motorosok.

Pálya a túraversenyen: a Szántód-Tihanyi rév vonalától a Szemes-Akali vonalig terjedő vízterületen kitűzött sokszög, mely teljesítésének módját, a pályajelek helyét, a rövidítés lehetőségeit a versenyzők a nevezéskor a versenyutasítás kiegészítésben, írásban kapják meg.

Versenypálya a pályaversenyen:A balatonföldvári kikötőtől NY-ra elhelyezett  pálya, külön telepített rajt és célvonallal. A teljesítés módját a nevezéskor írásban közli a rendezőség.

Pályajelek: Felfújható sárga és piros bóják, a rajt és céljel zászlóval ellátott henger.

Értékelés: A NAU 370 osztály flottabajnokságában a tervezett hét futambó öt, vagy annál több befejezett futam esetén a legroszabb futameredmény kiejthetőA túraverseny értékelésre kerül YS rendszerben is és osztályonként is. A pályaverseny 2 futama és a túraversney osztályonkénti értékelése összesítetten kerül értékelésre. Az Általános Versenyutasítás 18. pontja szerint, ha egy osztályban 3 hajónál kevesebb nevez, akkor az adott osztályt a YS osztályában értékeljük.

Díjazás
A túraverseny eredménye a YS szerint kerül díjazásra, csoportonként az első három hajó éremdíjazásban részesül. A túraverseny és a pályafutamok osztályonkénti értékelése alapján minden osztály első három hajója éremdíjazásban részesül A NAU 370-es osztály flottabajnokságának első három helyzett hajó legénysége éremdíjazásban részesül.

 

Díjkiosztó
A túraverseny díjanak kiosztására a a szombat esti fogadásn kerül sor. A verseny összetett eredményeinek díjkiosztója 1 órával az utolsó futam befejezése után a Spartacus telepen.

Egyéb rendelkezések
Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda nevezéskor ellenőrzi. Hiánya esetén a nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, szúrópróbaszerűen, az induló hajók 5%-át ellenőrzi, a Hajólevelében és az 2015. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezéseiben előírt felszerelési tárgyak szempontjából. Azok bármilyen hiánya a hajó kizárását vonja maga után (DSQ)..
A hirdetésviselés engedélyét a nevezéskor be kell mutatni.

Óvási díj:  nincs

Szavatosság kizárása
A versenysorozaton, illetve az azon való résztvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló, vagy okozott személyi vagy vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállal.
A versenyen mindenki a saját veszélyére és felelősségére vitorlázik.

Társasági események  A NAU 370 es osztály tagjait a flotta baráti találkozóra hívja 2015 szeptember 25-én éste a Galamb szigetre. A verseny összes résztvevőjét az UNITEF Zrt. vendégül látja 2015 szeptember 26-án este 6 órától a Spartacus Clubban.


ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !

Figyelem: a Spartacus telepére gépkocsival parkolás céljából behajtani tilos!

Jó szelet! Versenyrendezőség