Spartacus Vitorlás Egylet

8m OD Országos Bajnokság kiírása

2012. augusztus 10. 12:28
Máthé Marian

F. W. Raiffeisen Private Banking Nagydíj
2012. ÉVI NAGYHAJÓS BAJNOKSÁG 8m OD osztályban
Balatonföldvár, 2012. augusztus 15–19.1. RENDEZŐ SZERVEZET

A verseny rendezője a Magyar Vitorlás Szövetég (MVSZ) együttműködésben a Spartacus Vitorlás Egylettel.
Versenyvezető:    Erdélyi Béla
A versenybíróság elnöke:    Zentai István
Versenyorvos:    Dr. Marton István


2. SZABÁLYOK

2.1. A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
A Vitorlázás Versenyszabályai 2009–2012. (RRS).
MVSZ Általános Versenyutasítása 2012.
MVSZ Versenyrendelkezései 2012.
Az érintett osztályok hatályos osztályelőírásai

2.2. A fenti szabályokat a jelen Versenykiírás, Versenyvezetőség által kiadott Közlemények módosíthatják.


3. HIRDETÉSEK

A versenysorozaton viselt hirdetések feleljenek meg az ISAF Hirdetési Szabályzatának és az MVSZ 2012. évi reklámszabályzatának.


4. A VERSENY RÉSZTVEVŐI

A sportágban leigazolt, sportorvosi engedéllyel rendelkező hazai versenyzők, illetve külföldi versenyzők, amennyiben valamely elismert külföldi klub vagy szervezet tagjai. A bajnokságon induló külföldi illetőségű versenyzők, ha nem felelnek meg az MVSZ 2012 évi Versenyrendelkezések 6.4 pontjában leírtaknak, akkor kizárólag a nemzetközi értékelés keretében érhetnek el helyezést.

4.1. Résztvevő hajóosztály:  8mOD
A Magyar Bajnokságon csak szabályosan felmért és ennek megfelelő rajtszámot viselő hajóval lehet versenyezni. A hajók csak a felmérési jegyzőkönyvükben
rögzített vitorlákkal és felszereléssel, az előírt okmányok birtokában, az előírt felszereléssel versenyezhetnek.


5. NEVEZÉS, REGISZTRÁCIÓ

5.1. Előnevezés
A MVSZ versenyengedélyével rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül (http://vihar.grepton.hu/vihar), 2012. augusztus. 1.  /szerda/ 10:00 órától augusztus 14-én, kedd 17:00 óráig. Az előnevezés akkor válik érvényessé, ha a hivatalos nevezési időben és helyen bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a rendszerben nem regisztrált összes irat
• a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést.
• a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.

5.2. Nevezés, regisztráció
Nevezni a Versenyirodán kell a megadott időpontokban és helyen (lásd 7. pont) A nevezési díj 9.000 Ft/fő.
Az 1994. január 1 – 1997. december 31 között született versenyzők nevezési díja  4500 Ft/fő.


6. FELMÉRÉSEK

6.1. Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell a használt összes felszerelésre érvényes felmérési bizonylattal.
6.2. Új felszerelés (hajó, vitorla) felmérésére nincs lehetőség.
6.3. Nevezéskor ellenőrzésre kerül a legénység súlya, amely – fürdőruhában mérve – nem haladhatja  meg a 420 kg-t. Egy hajó legénységének egyszerre kell megjelennie a mérlegeléshez. Amennyiben a legénység súlya meghaladja a fenti limitet a nevezési idő végéig újra méretheti magát. A legénység súlyát csak a nevezési időszakban ellenőrzzük.


7. VERSENYPROGRAM

7.1. Nevezés, regisztráció és felmérések
Helye: a Spartacus Vitorlás Egylet versenyirodája, 8623 Balatonföldvár, Móló
A Versenyiroda az alábbi időpontokban fogadja a regisztrációkat és végzi a felméréseket:
2011. augusztus 14. kedd 18.00–22.00 óra
2011. augusztus 15. szerda 7.30–8.30 óra

7.2. Futamok programja
7.2.1. Tervezett futamok száma: 10 (tíz)
Egy nap rendezhető futamok száma: 3 (három)
7.2.2. Az első futam figyelmezető jelzése 2012. augusztus 15-én, szerdán 10:55-kor lesz. A további futam(ok) ráindítással. A további napok első futamának időpontját az előző nap 20.00 óráig közli a Versenyvezetőség a Hirdetőtáblán. A versenynapok második és harmadik futamait  ráindítással rajtoltatja a Versenyvezetőség. A legutolsó rajtidőpont augusztus 19. vasárnap 14.00 h.

7.3. A díjkiosztó a Spartacus Vitorlás Egylet telepén az utolsó futam befejezését követően 1,5 órával lesz.


8.  VERSENYHAJÓK AZONOSÍTÁSA

A hajóknak előírt méretű, jól leolvasható osztályjelzést és rajtszámot kell viselniük a nagyvitorlán, hiánya esetén a hajót a versenyből kizárják. Lehetőség szerint a rajtszámot a hátszél-vitorlán is fel kell tüntetni.


9. VERSENYUTASÍTÁS

A versenyen az Általános Versenyutasítás érvényes. Az esetleges eltéréseket a jelen kiírás és a Közlemények tartalmazzák.


10. VERSENYTERÜLET

A balatonföldvári kikötőtől NY-ra eső vízterület távolsága a balatonföldvári kikötőtől 2,5–5 km.


11. VERSENYPÁLYA

11.1. Futamonként kitűzött, cirkáló-hátszél pálya, felül terelőbójával, A pálya teljesítése: rajt-1-2-3-1-2-3-Cél. Az 1-3 jelek minimális távolsága 1700 m.
11.2. Pályajelek
Sárga felfújt műanyag bóják a pályajelek. Az esetleges pályamódosító bóják színét a Hirdetőtáblán közli a versenyvezetőség. A rajt- és célvonal végeit a Versenyvezetőségi hajó narancs lobogóval ellátott árboca és piros-fehér csíkos ill. kék zászlóval ellátott bója jelzi.
11.3 Pályarövidítés
Pályarövidítés nem lehetséges. Ez módosítja a „Versenyszabályok” 32. pontját.


12. VERSENYZŐK TÁJÉKOZATÁSA

A versenyzőket a versenyvezetőség a Spartacus Vitorlás telepen lévő hivatalos Hirdetőtáblára kifüggesztett írásbeli közlemények útján tájékoztatja. A hirdetmények a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel egyidőben megjelennek a www.spartacus.hu honlapon is. A versenyvezetőség a jelen versenykiírástól eltérő intézkedéseit legkésőbb a soron következő futam előtt 2 órával a hirdetőtáblán közli. A futamok időpontjait az előző nap 20.00 óráig teszi közzé a Versenyvezetőség a hirdetőtáblán.


13. RAJTELJÁRÁS

Napi további futamok indítása:
–06 perc  „L” lobogó bevonása – Napi további futamok indítása esetén
–05 perc  Figylemeztető jelzés, 8mOD lobogó felvonása
–04 perc  Előkészítő jelzés, code P vagy I vagy feketel lobogó felvonása
–01 perc  code P vagy I vagy fekete lobogó levonása
00 perc  8m OD lobogó levonása,


14. IDŐKORLÁTOZÁS

14.1. Időkorlátozás az első hajó részére:
Futam időkorlátja: 110 perc
Az első szakasz időkorlátja: 30 perc
Ha a futamban vezető hajó az első pályajelet a megadott időn belül nem veszi vagy a futam időkorlátján belül nem ér célba, az adott osztály futamát érvénytelenítik.

14.2. Az elsőnek célba érő hajó menetidejének 1/3-ával növelt menetidőnél később célba érő hajó célba nem ért hajó (DNF) pontszámát kapja.


15. ÓVÁSOK

Óvás esetén az óvólobogó viselése és az érintett fél értesítése szabályok szerint kötelező. Az óvás beadásának határideje a versenyvezetőségi hajó partra érkezését követő 1 óra. Ha egy nap egymás után több futamot rendeznek, úgy az óvást az utolsó futamot követően kell benyújtani. Az óvásokat a Spartacus Vitorlás Egylet  területén működő versenyirodán kell benyújtani. Az óvástárgyalás időpontját, az óvó és az óvott hajó rajtszámát, valamint a tanúként megidézett hajók rajtszámát a versenybíróság a hirdetőtáblán közli.
Óvási díj: nincs


16. ELLENŐRZÉSEK

A Versenyrendezőség és versenybíróság a befutó után – szúrópróbaszerűen – ellenőrzi a résztvevő hajók legalább 5 %-ánál, hogy:
• rendelkeznek-e a „Biztonsági rendelkezésekben” előírt felszerelésekkel,
• a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel.

Az ellenőrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstől eltérő létszám, személycsere óvást von maga után és ez a versenyből való kizárást eredményezheti.
Az MVSZ elnökség felhívta a figyelmet az MVSZ 2012. évi Reklámszabályzatában foglaltak betartására illetve betartatására, ezért a Versenyvezetőség és a Versenybíróság fokozottan ellenőrzi a hirdetések viselését a versenyen. 2012. évi hirdetésviselési engedély nélkül hirdetést viselő hajók listáját a rendezőség a Hirdetőtáblán teszi közzé, amelyben figyelmeztetik és felszólítják az érintett hajókat a hirdetésviselési díj befizetésére illetve a hirdetés eltávolítására. A hirdetésviselési díjat a versenyirodán lehet befizetni a Hirdetőtáblán közzétett időpontban. Amennyiben egy érintett hajó nem távolítja el a hirdetést vagy nem fizeti meg a hirdetésviselési engedély díját és a  következő futamon is viseli a hirdetést a Versenyvezetőség – óvás tárgyalás nélkül – óvja a futamból. (Ez módosítja az érvényben lévő Reklámszabályzat 6. pontját)


17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17.1. A versenysorozat alatt csak a versenyvezetőség előzetes, írásbeli engedélyével szabad résztvevő hajót a vízből kiemelni.
17.2. A futamok alatt a versenyző hajók külmotort nem viselhetnek. Ellenkező esetben a hajót a versenyből kizárják.


18. ÉRTÉKELÉS

18.1. A versenysorozatot a Versenyszabályok „A” függelék A4 szabálya szerinti „Legkisebb pont rendszer (Low point system)” alapján értékelik osztályonként.
18.2. A versenysorozat értékeléséhez minimum négy érvényes futam szükséges.
18.3.
a) Ötnél kevesebb érvényes futam esetében az összes futam eredménye számít.
b) 5, 6, 7, 8 érvényes futam esetében a legrosszabb futam eredménye a végeredménybe nem számít bele.
c) 9 vagy 10 érvényes futam esetében a  két legrosszabb futam eredménye a végeredménybe nem számít bele.
18.4. Az osztály bajnokságát akkor lehet értékelni, ha azok az MVSZ 2012. évi Versenyrendelkezések 6.6 pontjában alapján a bajnokságon résztvevő hazai egységek száma 15 hajó.
Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely a megrendezett futamok legalább 50%-án elrajtolt. Azon elismert hajóosztályok, amelyekben az indulók száma nem éri el a fenti limiteket, flottabajnokságot futnak. A flottabajnokságon legalább 4 (négy) résztvevő szükséges az értékeléshez.


19. DÍJAZÁS

19.1. Az első érvényesen megrendezett futamon az első helyezett –Tóth László emlékére – tiszteletdíjban részesül.
19.2. Az I–III. helyezett hajók kupa díjazásban, a hajók versenyzői éremdíjazásban részesülnek.
19.3. Külföldi hajóegység indulása esetén, az I–III. helyezett hajók – a nemzetközi verseny keretében – külön tiszteletdíjban részesülnek.


20. KIKÖTŐHASZNÁLAT

A Spartacus Vitorlás Egylet kikötőjében a versenyen résztvevő hajók térítésmentesen vehetnek igénybe kikötőhelyet, de hajóhelyet csak korlátozott számban tudunk biztosítani a Házirend betartásával. Gépkocsi parkolót biztosítani a Spartacus VE nem tud.


21. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi és /vagy vagyoni károkért a versenyt rendező szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselői, ill. megbízottjai felelősséget nem vállalnak. A verseny vízi és parti rendezvényein mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők versenyengedélyének, sportorvosi igazolásának ill. a hajók biztosításának és biztonsági előírások betartásának rendező általi ellenőrzése a sportszerű versenyzés célját szolgálja, és nem mentesíti a résztvevőket a vonatkozó szabályoknak a résztvevők saját felelősségi körükben történő követése alól.

JÓ SZELET!
Spartacus Vitorlás Egylet – Magyar Vitorlás Szövetség

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


6 − = nulla

(Spamcheck Enabled)