Spartacus Vitorlás Egylet

Klub › Programok

Az Egylet programja 2007–2011

A 2007–2011-es időszakra megválasztott elnökség szerencsés helyzetben van, mivel az előző időszak vezetése jól kiépített, tervszeru tevékenységi struktúrát hagyott maga mögött. A gazdálkodásnak rövid és hosszú távú tervei születtek, megtartva az alapszabály által alább idézett alapvető célokat:


Az Egylet célja és feladatai – 6.par. /1/Az Egylet célja:
A balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése,
tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetoségének biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minoségi sporteredmények elérése feltételeinek megteremtése és fejlesztése,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
a tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése,
hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.


A korábbi Elnökség a tervszerűséget koncepcionális és pénzügy-technikai szempontból is megalapozta. Ezen követelmények jegyében definiálásra kerültek az alábbiak:

• serdülő-, ifjúsági és versenysport (mit, kivel, mennyiért, mikor)
• tagság-politika
• nemzetközi kapcsolatok, versenyek
• telepfenntartás, fejlesztés
• tagsági befizetések négyéves ciklusban történő kismértékű emelése
• állandó kialakítású, átlátható számviteli rendszer felállítása.

Az új Elnökség elkötelezett a fentiek szerint kialakított struktúra folytatásában.


Új célok


Egyletünk legnagyobb értéke a Tagság, a tagságot megtestesíto barátaink összessége.
Gazdálkodási elvek kialakításának legfobb szempontja, hogy e közösség léte, együttléte hosszú távon az elfogadott értékek mellett fenntartható legyen.
“Az Egylet életét, muködését az Egylet tagjai által elfogadott célok vezérlik.” A korábbi elnökség programjából idézett mondat általános érvényét és a kialakított tervszeru muködést megtartva az elkövetkezo 4 évben a hangsúlyt az Elnökség az Egylet gazdasági és fizikai értelemben is történt növekedése által megkövetelt hatékony irányítási, vezetési struktúra kialakítására helyezi.
Olyan folyamatok mennek végbe környezetünkbe, melyek az általunk kezelt vagyont mind erkölcsi, mind anyagi értelemben felértékelik. Ez a tény egyre nagyobb felelosséget és a nagyobb vagyon kezeléséhez elengedhetetlenül tartozó szakmai irányítást igényel.
Érdemes tudatosítani, hogy milliárdos vagyont és közel százmilliós éves költségvetést kezelünk.
Az elnökség határozott célja, hogy mind a vitorlás-szakmai, utánpótlás nevelési, valamint gazdasági és adminisztráció vezetés pozícióit teljesen elkötelezett, és számonkérheto foállású alkalmazottak töltsék be, ezzel megvalósítva az Egylet operatív irányítását.


Tevékenységek


Az Egylet legfontosabb tevékenységei azok, amelyeket közvetlenül a fenti célok megvalósítása, támogatása érdekében végez az alábbiak szerint:


Versenysport és Utánpótlás nevelés


A versenyvitorlázás célja az ifjúság nevelése, a sport által történo valós megmérettetés lehetoségének biztosítása, a versenyszellem, az Egylet hírnevének fenntartása és Egylet hagyományainak továbbvitele.
Az Egylet támogatja a versenysportot, mivel hisz abban, hogy a közösség egyik fontos összetartó erejét a versenysport példa értéke adja. Versenysport csak megfelelo színvonalú utánpótlás-nevelés bázisán képzelheto el, ezért az Egylet további hangsúlyt helyez az utánpótlás kérdés koncepciójának kidolgozására és megvalósítására. Az Egyletdönto fontosságúnak tekinti az arra alkalmas gyerekek kezdetektol történo professzionális szemléletu programokban való részvételét.


Versenyrendezés


A korábbi programban szereplo alábbi megfogalmazás az elkövetkezendo ciklusban is maradéktalanul követendő:
“Egyletünk jó hírnevét erosítik a sikeresen megrendezett nemzetközi és hazai versenyek. Ezen rendezvények népszerusítésére, nagy nemzetközi versenyek rendezési jogának megszerzésére megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk. A hazai versenyrendezok között egyre nagyobb a konkurencia, a versenyrendezés minoségének megorzésével, javításával, a kapcsolódó programokkal növelnünk kell a versenyeink népszeruségét, a résztvevok számát. Kiemelten kell foglalkozni a versenyeink média-megjelenésével. A médiákban való sikeres megjelenés – az Egylet hírnevének növelésén túl – a szponzorok megszerezhetoségét és fizetési hajlandóságát is javítja.
A versenyek rendezése egyszerre tekintheto nyereséges szolgáltatásnak és a versenysport és utánpótlás nevelés elosegítésének. Megfelelo elokészítés esetén a nemzetközi versenyek rendezése számottevo nyereséggel jár, és egyben jelentos mértékben hozzájárul a versenysport támogatásához, a versenyzés klubbon belüli népszerusítéséhez. Az utánpótlás nevelés fontos része a nemzetközi szereplés hazai környezetben való elosegítése.
A nemzetközi versenyek megszerzésére önálló marketing programot kell készíteni, elkülönített költségvetéssel. A nemzetközi versenyek rendezési jogának megszerzésére az EU csatlakozással összefüggésben, olcsó szolgáltatási áraink mellett javulnak esélyeink.


Klubélet, hagyományok


A klubéletnek értékes hagyományai vannak, melyet minden téren támogatni és erosíteni szeretne az Elnökség.
A hagyományok megtartása mellett az Elnökség külön hangsúlyt fektet majd a versenysport, a sport-szakmai értékek közvetítésére a klubtagok között.Ennek egyik hatékony formája a honlapon történo kommunikáció, melynek mindenkori aktualitására, formájára külön figyelmet kell szentelni.


Működés


Az Egylet most felálló új vezetésének egyik legfontosabb célja, hogy az Egylet irányítási, vezetési struktúráját megfeleloen igazítsa a megnövekedett feladatokhoz. Az elmúlt idoszak fejlodése olyan szituációt hozott létre, melyben jól látható, hogy mind a gazdálkodás (“cég management”), mind a vitorlás szakmai területek fizetett és számon kérheto foállású szakembereket követelnek meg. A tervek szerint a 4 éves ciklus alatt kialakítható egy teljes köru, minden területet lefedo management struktúra létrehozására, amely lehetoséget biztosít arra, hogy a mindenkori Elnökség ténylegesen koncepcionális feladatokkal, döntésekkel foglalkozzon és ne a napi operatív tevékenységgel.


Az Egylet finanszírozásának forrásai


A gazdálkodás alapvetoen háromféle bevételi forrásra épülhet: a tagdíjak, tagoknak nyújtott szolgáltatások bevételei, külsosöknek nyújtott szolgáltatások bevétele és támogatások.

Tagi befizetések
Legstabilabb, ezáltal legértékesebb bevételnek a tagi befizetések tekintendok. A tagi befizetésekbol származó bevételeknek az alapszabály 30-ik §-a szerint fedeznie kell az alapveto muködési költségeket.

„2/A tagsági díj mértékének meghatározásakor arra kell törekedni, hogy amennyiben azt a teljes tagság befizeti, úgy a többi tagi kötelezettséggel együttesen fedezze az Egylet folyamatos alapmuködéséhez szükséges várható tárgyévi kiadásokat.”

A telep elmúlt idoszakban történt jelentos fejlesztése további felelosséget jelent a tagság számára, mind fenntartási, mind állagmegóvási szempontból. Az Elnökség elkötelezett amellett, hogy kidolgozza a telep megváltozott képére a szükséges üzemeltetési formákat, beleértve ezek összefüggését a fenti alapszabályi követelménnyel.
Az elnökség kalkulációt készít az ingatlan vagyon teljes köru üzemeltetésének és fenntartásának hosszú távú költségeire és ezt javasolja szerepeltetni a mindenkori költségvetés vonatkozó részeiben.
A tagi befizetések jelenlegi szintje alapvetoen megfelel az alapszabályi követelménynek, ezért ennek reál értéku megorzése az elkövetkezo idoszak célkituzése.

• Szolgáltatások
A Egylet infrastruktúrája alkalmas különbözo szolgáltatások – versenyrendezés, vitorlástábor rendezés, egyéb rendezvények – nyújtására. Ezen szolgáltatások célja a nyereség-termelés, mely eredmény hozzájárul az Egylet bevételeihez. A szolgáltatásoknál alapveto szempont azok céljainak tisztázása. Az Egylet életében jellemzo a hirdetési szolgáltatás nyújtása, ahol az új Elnökség a vállalt feladatok pontos teljesítését és annak ellenorzését tervszeru rendszerben képzeli, melynek része az új kapcsolatok kialakítása is.
Az elnökség tervei szerint a leendo gazdasági-adminisztrációs vezeto felel majd az Egylet szolgáltatásai kapcsán létrejött szerzodések maradéktalan teljesítéséért.
A szolgáltatások egy kisebb csoportja kifejezetten az Egylethez kötodo személyek jelentos áldozat vállalása kapcsán az Egylet által nyújtható közösségi aktivitás biztosítása. Ezt is szolgáltatásként kell értelmeznünk és csak akkor biztosítható, ha az Egylet a tágabb közösség számára is példaértékuen muködik. Fontos továbbá a tagok elfogadható, arányos mértéku zavarásának meghatározása és a közvetett költségek – infrastruktúra amortizációja, általános költségek arányos részének figyelembevétele a ráfordítások kiszámításánál.

Támogatás
A támogatás fogalma alapvetoen különbözik a szolgáltatás nyújtástól, illetve a köznyelvben megjeleno “szponzortól”. Az Egyletünk gyakorlatában a “szponzor” olyan partnert jelent, akinek az Egylet szolgáltatást nyújt ellenérték fejében. Ezzel szemben a támogatás a sporttal kapcsolatos alaptevékenységünket segíti, jellemzoen állami, önkormányzati forrásokból.Ezen források megszerzése is jelentos “lobbizást” igényel, a kapcsolódó információk megszerzésén kívül ismerni kell a döntéshozókat és a döntési mechanizmusokat.